Algemene voorwaarden ‘Dagje Pensioen’

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden betreffende ‘Welk pensioentype ben jij’ (hierna actie) met als prijs ‘Een dagje pensioen’ zijn van toepassingen op de website detijdvanjeleven.nl (hierna campagnewebsite).
 2. De actie wordt georganiseerd door de vereniging Pensioenfederatie. De Pensioenfederatie is gevestigd in Den Haag, Prinses Margrietplantsoen 90 (2595BR).
 3. De actie is een promotieactie, georganiseerd in overeenstemming met de gedragscode voor promotionele kansspelen. De actie heeft het doel de naamsbekendheid van detijdvanjeleven.nl en inschrijving op de nieuwsbrief te vergroten. De nieuwsbrief is uiterst informatief en zeer de moeite waard, trouwens ;)
 4. Met een aanmelding voor de nieuwsbrief van detijdvanjeleven.nl wordt deelname aan de actie bevestigd, en geeft de deelnemer aan dat hij/zij de voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft.
 5. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen slechts met toestemming van hun ouders of verzorgers meedoen met deze actie.
 6. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de actie.
 7. De promotieactie wordt op geen enkele wijze gesponsord, geadministreerd of geassocieerd met Facebook.
 8. De Pensioenfederatie besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere fouten op de campagnewebsite of andere door de Pensioenfederatie openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan de Pensioenfederatie worden tegengeworpen, of enige verplichting voor de Pensioenfederatie doen ontstaan.

Inzake de actie

 1. De actie loopt tenminste van 4 september 2017 tot 4 oktober 2017. Hierna beschreven als actieperiode.
 2. De actie betreft het aanmelden voor detijdvanjeleven.nl nieuwsbrief op de website. Door deze aanmelding, maakt de deelnemer kans op een dagje pensioen.
 3. Deelnemers kunnen maar een keer meedoen.
 4. De volgende deelnemers zijn uitgesloten voor het winnen van de actie:
 5. Medewerkers, bestuursleden en commissieleden van de Pensioenfederatie. Personen betrokken bij het campagneteam en leden van de jury;
 6. Gezinsleden van de personen die genoemd worden onder 12a;
 7. Tieners jonger dan 18 jaar zijn die geen toestemming van hun ouders of verzorgers hebben inzake de promotieactie.
 8. Deelnemers die op hetzelfde adres woonachtig zijn als andere deelnemers.

De prijs en winnaars

 1. In de maand oktober zullen er 4 winnaars bekend worden gemaakt.
 2. De winnaars worden door de Pensioenfederatie zo snel mogelijk na de selectie geïnformeerd maar nooit later dan 5 werkdagen na selectie. Het informeren gebeurt via e-mail op het door de deelnemer ingevulde emailadres en in de nieuwsbrief van oktober. Mocht er geen reactie van de winnaar komen, dan houdt de Pensioenfederatie zich het recht voor om te handelen zoals zij denkt dat het goed is.
 3. Voor het winnen van een dagje pensioen geldt dat de Pensioenfederatie zich optimaal inspant om de invulling hiervan naar het oordeel van de Pensioenfederatie zo goed mogelijk te realiseren.
 4. De prijs kan niet geruild worden voor geld of overgedragen worden aan derden.
 5. De Pensioenfederatie is verantwoordelijk voor kansspelbelasting indien dat van toepassing is.
 6. Over de selectie van de winnaar kan niet gecorrespondeerd worden met de Pensioenfederatie.
 7. De winnaar stemt in met het vastleggen van het dagje pensioen middels foto- en video-opname en verleent medewerking hierbij. Ook wordt bij het accepteren van de prijs ‘een dagje pensioen toegestemd met de verspreiding van de gefilmde videocontent op de campagnewebsite en andere kanalen die voor de campagne ingezet worden.

Privacy

 1. De Pensioenfederatie maakt gebruik van het door de deelnemer ingevulde e-mailadres om een winstselectie te kunnen maken. Via de door deelnemers ingevulde e-mailadressen wordt contact opgenomen met winnaars.
 2. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De deelnemer geeft detijdvanjeleven toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de actie. Er bestaat voor de deelnemer de mogelijkheid om in de toekomst per e-mail informatie toegezonden te krijgen over pensioenen en updates van detijdvanjeleven.nl, alsmede van derden die in en rond de programma’s en digitale extensies van Pensioenfederatie adverteren, sponsoren, prijzen aanbieden, etc. indien de deelnemer daarvoor voorafgaand zijn/haar ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven door het betreffende vakje aan te vinken.

Overig

 1. De deelnemer kan op geen enkele wijze de Pensioenfederatie aansprakelijk stellen voor schade als gevolg van deelname aan de actie.
 2. De Pensioenfederatie houdt zich het recht voor om de promotieactie voortijdig te beëindigen of juist te continueren.
 3. De Pensioenfederatie houdt zich het recht voor om de actievoorwaarden aan te passen. Aanpassing van de actievoorwaarden worden door de Pensioenfederatie gemeld op de campagnewebsite.
 4. Indien een situatie niet beschreven staat in de voorwaarden, dan houdt de Pensioenfederatie zich het recht voor om te handelen zoals zij denkt dat het goed is.

Klachten en geschillen

 1. Enige klacht kan gestuurd worden naar: 
  Pensioenfederatie 
  Afdeling: communicatie 
  Postbus 93158 
  2509 AD Den Haag
 2. Op de actie, deze actievoorwaarden en alle met de actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de actie of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Versie 1 september 2017

Thema's

Nieuwsbrief